איפיון תרמי

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)תקן
אנליזה תרמו-גרבימטריתThermogravimetric Analysis (TGA)ASTM E-1131
אנליזה תרמיתDifferential Scanning Calorimetry (DSC)ASTM D-3417, ASTM D-3418
אנליזה תרמית מחזוריתModulated Differential Scanning Calorimetry (MDSC)
אנליזה תרמו-מכניתDynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)ASTM D-5023
טמפרטורת התרככות HDTHeat Deflection Temperature (HDT)ASTM D-648
טמפרטורת התרככות VicatVicat Softening Point (VSP)ASTM 1525/ISO 306
עמידות פוליאולפינים בחימצוןOIT of polyolefins by DSCASTM D-3895