כרומטוגרפיה

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)הסבר
גז כרומטוגרףGas Chromatography Mass Spectrometry (GC MS)מכשיר זה מפריד בין מולקולות נדיפות או נדיפות למחצה באמצעות גז אינרטי המחומם עד 400 מעלות צלזיוס. תהליך ההפרדה מתרחש בתוך קולונה ארוכה מאד, דקה וסלילית כאשר הגזים נעים במהירות גבוה אל כיוון גלאי המתבסס על זיהוי מסה מולרית. הבדיקה נותנת מידע אודות ריחות, חומרים נדיפים העלולים להתנדף ממוצרים שונים. בהמשך לזאת, ניתן להשתמש במערכת Head Space, בה מכניסים את הדוגמא לחימום ובעזרת מחט ניתן לבדוק אך ורק את הפאזה הנדיפה לנתח ולאפיין את החומרים שהשתחררו מהמוצר - הן איכותית והן כמותית.
כרומטוגרפית נוזליםHigh Performance Liquid Chromatography (HPLC)מכשיר זה מאשר זיהוי וכימות חומרים בתמיסה או במוצר ע"י הפרדת מולקולות קטנות במדיה נוזלית. במכשיר קיימות שתי פאזות, פאזה נייחת אשר דרכה עוברת הדוגמית הנוזלית ופאזה ניידת שהיא נוזל מסויים הנושא את המולקולות הנדרשות לזיהוי. ההפרדה נעשית ע"י בסיס הפולריות המולקולות והמשיכה של החומר לאחת הפאזות. החומרים המופרדים נכנסים אל גלאי UV ואור נראה, כך מתקבלת כרומוטגרמה יחודית לחומר.
אפיון משקל מולקולרי של פולימריםGel Permeation Chromatography (GPC, SEC with Viscometry and Static Light Scattering)בדיקה זו מפרידה מולקולות גדולות על בסיס עיקרון של נפח הידרו-דינמי. החומר הנבדק מומס בממס אורגני ועובר דרך קולונה המכילה חלקיקים פורוזיבים. מולקולות ארוכות יותר יעברו דרך הקולונה ראשונות ואילו מולקולות קצרות יותר תתעכבנה בפורות ויצאו מאוחר יותר. שיטה זו משמשת לקביעת משקלים מולקולרים ופיזור משקל מולקולרי של פולימרים.
אפיון משקל מולקולרי של פולימרים, כולל בדיקה בטמפרטורה גבוההGel Permeation Chromatography (incl. high temperature GPC)עקרון בדיקה זו זהה לבדיקת GPC רגילה. בדיקה זו משמשת בעיקר לבדיקת משקלים מולקולרים ופילוג משקלים מולקולרים של פוליאוליפינים.