ספקטרוסקופיה

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)הסבר
ספקטרופוטומטר בתחום הנראה והאולטרא-סגולUltraviolet Visible Spectrophotometry (UV Vis)ספקטרוסקופית UV הינה שיטת בדיקה המתבססת על בליעת קרינה בתחום האולטרה-סגול (אורכי גל בין 200 ועד 400 ננומטרים) בתחום הנראה (אורכי גל מ-400 ועד 700 ננומטרים). באמצעות בדיקה זו ניתן לקבל מידע על נוכחות קשרים כפולים, קבוצות קרבוקסיליות, אוקסוכרומים וטבעות ארומטיות (קבוצות אלו נקראות קבוצות כרומופוריות) בתוך מולקולות הפולימר. באמצעות בדיקה זו ניתן לחלץ מידע מבני עבור יריעות דקות ותמיסות מהולות.
ספקטרוסקופית אינפרא-אדוםFourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)ספקטרוסקופיה באינפרא אדום הינה אחת השיטות הנפוצות ביותר לאיפיון מבני של פולימרים. כל קבוצת אטומים, בתנאים מסויימים, מאופיינת בתנודות יחודיות בהתאם למבנה הכימי שלהם. תנודות אלו תלויות במרחק בין האטומים, חוזק הקשר, כיוון הקשר בין האטומים וכן מסת האטומים. מתוצאות הבדיקה מתקבל ספקטרום הנוצר כתוצאה מבליעת גלי האינפרא האדום. ספקטרום זה מהווה מעין "טביעת אצבע" של הפולימר ומאפשר לזיהוי חד משמעי. מכשיר זה מתאים ליריעות דקות, תמיסות שקופות ואבקות.
ספקטרוסקופית אינפרא-אדום למשטחיםFourier Transform Infrared Spectroscopy with attenuated total reflection (ATR-FTIR)FTIR של פני השטח.