עמידות סביבתית והתכלות

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)תקן
אנליזת פירוק מיקרוביאליMicrobial Oxidative Degradation Analyzer (MODA)
בלייה ב-UVU.V. weatherometer
בלייה בנורת קסנוןXenon weatherometer
תא אוזוןOzone Chamber
תא לחות מבוקר טמפרטורהMoisture and Temperature Controlled Chamber
עמידות פוליאולפינים בחימצוןOIT of Polyolefins by DSCASTM D-3895