תכונות פני שטח

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)תקן
זווית הרטבה בין נוזל ומשטחContact Angle MeasurementsASTM D-5946
מדידת מקדמי החיכוך הסטטי והדינאמיStatic and Dynamic Friction CoefficientASTM D-1894
בדיקות שחיקהAbrasion TestASTM D-4060
קושיות פני שטח (Shore)Shore Hardness TestASTM D-2240 / ISO 868