בדיקות מעבדה לגומי

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)תקן
בדיקת מתיחהTensile testASTM D-882, ASTM D-638, ASTM D-412
חוזק קריעהTear StrengthASTM D-624
שחיקהAbrasionASTM D-4060, ASTM D-5963
אלסטיות של גומיBall Rebound ResilienceASTM D-3574 Method H
חוזק לחיצהCompression Deflection/ Compressive StrengthASTM D-575
מקדם חיכוךC O FASTM D-1894
התכווצות מתמדת/עיווי שיוריCompression setASTM D-395
התקדמות סדקCrack growth (De Mattia)ASTM D-813
הגדלת הנקבRoss Flex "Cut Growth"ASTM D-1052
איפיון תרמיDSCASTM D-3418
גודריך פלקסומטרGoodrich FlexometerASTM D-623, ISO 4666
קושיות שורShore HardnessASTM D-2240
קושיות IRHDIRHD HardnessASTM D-2240
קושיות מיקרוMicro HardnessASTM D-2240
נגיפה בטמפ' נמוכהImpact at low temperatureASTM D-2137, ASTM D-746
בדיקת פיתול בטמפ' נמוכהTorsion modulus at low tempASTM D-1053
Puncture strength
עיוות משתיירYerzley ResilienceASTM D-945
רלקסציה (הרפיית מאמצים)Stress Relaxation of rubberASTM D-6048
בדיקת חוזק הדבקה בקילוףPeel StrengthASTM D-429
אנליזה תרמו-גרבימטריתTGAASTM E-1131
אנליזה תרמיתDSCASTM D-3418
בלייה בתנורOven ageingASTM D-1148
בלייה ב-UVQUVASTM G-154, ASTM D-1148
בלייה באוזוןOzone exposureASTM D-1149, ASTM D-1171
ספיחת מיםWater AbsorptionASTM D-570
צפיפותDensityASTM D-1505, ASTM D-792
תכולת פיחCarbon Black contentASTM D-4218, ASTM D-1603
פיזור פיחCarbon Black DispersionBS 2782
בדיקת נוכחות חוריםDetection of HolesASTM 5151
ראומטרRheometer
זיהוי חומר (בסיסי)Material Identification
אנליזה כימית מלאה לגומיMaterial Identification- rubberASTM D-297
FTIR SpectroscopyASTM D-3677
אחוז הג'לGel Content by Xylene extractionASTM D-2765
בדיקות ממדיות (מידות)Dimensions
מעבר אדי מיםWater vapor transmissionASTM E-96
השרייה בשמןVolume Swell in oilASTM D-471
השרייה בנוזליםImmersion testASTM D-2137, ASTM D-746
עמידות בבעירהBurning PropertiesUL 94
מוליכות תרמיתThermal conductivity
מוליכות חשמלית (שטח ונפח)Surface and Volume ResistivityASTM D-257