איפיון תרמי

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)תקן
אנליזה תרמו-גרבימטריתTGAASTM E-1131
אנליזה תרמיתDSCASTM D-3418