עמידות סביבתית ובלייה

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)תקן
בלייה בתנורOven ageingASTM D-1148
בלייה ב-UVQUVASTM G-154, ASTM D-1148
בלייה באוזוןOzone exposureASTM D-1149, ASTM D-1171