בדיקות מעבדה לפלסטיק

שם הבדיקה (עברית)שם הבדיקה (אנגלית)תקן
בדיקת מתיחהTensile TestASTM D-638/ISO 527
Films: ASTM D-882/ISO 1184
בדיקת כפיפהFlexural TestASTM D-790/ ISO 178
בדיקת נגיפהImpact Test (Charpy)ASTM D-6110/ISO 179/1
בדיקת נגיפהImpact Test (Izod)ASTM D-256/ISO 180
התקדמות סדקTear Propagation (Elmendorf)ASTM D-1922
בדיקה תרמו-מכניתDynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)ASTM D-5023
נקודת התרככותVicat Softening Point (VSP)
בדיקת לחיצהCompressive Properties of PlasticsASTM D-695
בדיקות שחיקהAbrasion TestASTM D-4060
אנליזה תרמו-גרבימטריתThermogravimetric Analysis (TGA)ASTM E-1131
אנליזה תרמיתDifferential Scanning Calorimetry (DSC)ASTM D-3417, ASTM D-3418
אנליזה תרמית מחזוריתModulated Differential Scanning Calorimetry (MDSC)
אנליזה תרמו-מכניתDynamic Mechanical Thermal Analysis (DMTA)ASTM D-5023
טמפרטורת התרככות HDTHeat Deflection Temperature (HDT)ASTM D-648
טמפרטורת התרככות VicatVicat Softening Point (VSP)ASTM 1525/ISO 306
עמידות פוליאולפינים בחימצוןOIT of polyolefins by DSCASTM D-3895
מיקרוסקופ אופטיOptical Microscopy
מיקרוסקופ אלקטרונים סורקScanning Electron Microscopy (SEM)
זיהוי יסודות ב-SEMEnergy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS)
מיקרוסקופ AFMAtomic Force Microscopy (AFM)
ספקטרופוטומטר בתחום הנראה והאולטרא-סגולUltraviolet Visible Spectrophotometry (UV Vis)
ספקטרוסקופית אינפרא-אדוםFourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR)
ספקטרוסקופית אינפרא-אדום למשטחיםFourier Transform Infrared Spectroscopy with attenuated total reflection (ATR-FTIR)
גז כרומטוגרףGas Chromatography Mass Spectrometry (GC MS)
כרומטוגרפית נוזליםHigh Performance Liquid Chromatography (HPLC)
אפיון משקל מולקולרי של פולימריםGel Permeation Chromatography (GPC, SEC with Viscometry and Static Light Scattering)
אפיון משקל מולקולרי של פולימרים, כולל בדיקה בטמפרטורה גבוההGel Permeation Chromatography (incl. high temperature GPC)
זווית הרטבה בין נוזל ומשטחContact Angle MeasurementsASTM D-5946
מדידת מקדמי החיכוך הסטטי והדינאמיStatic and Dynamic Friction CoefficientASTM D-1894
בדיקות שחיקהAbrasion TestASTM D-4060
קושיות פני שטח (Shore)Shore Hardness TestASTM D-2240/ ISO 868
אנליזת פירוק מיקרוביאליMicrobial Oxidative Degradation Analyzer (MODA)
בלייה ב-UVU.V. weatherometer
בלייה בנורת קסנוןXenon weatherometer
תא אוזוןOzone Chamber
תא לחות מבוקר טמפרטורהMoisture and Temperature Controlled Chamber
עמידות פוליאולפינים בחימצוןOIT of Polyolefins by DSCASTM D-3895
חסמות (Permeability) לאדי מיםWVTRASTM F-1249
חסמות (Permeability) לחמצןOTRASTM D-3985
בדיקת צפיפות בעמוד ציפהDensity ColumnASTM D-1505/ ISO 1183D
מוליכות תרמיתThermal Conductivity
מוליכות חשמלית (שטח ונפח)Surface and Volume ResistivityASTM D-257
עכירות ושקיפות של יריעותHaze and TramsmittanceASTM D-1003
בדיקת שריפה, קביעת תכולת רכיבים אנאורגנייםInorganic Content Burn TestASTM D-5630
בדיקת בעירהFlammability TestUL 94