חקרי כשל

מרכז הפלסטיקה והגומי מבצע חקרי כשל Failure Mode Engineering Analysis (FMEA). חקרי הכשל מנוהלים לפי מתודולוגיה סדורה, במטרה למצוא את סיבת השורש (root cause) לכשל המוצר.

הפעילות מלווה בסקר ממוקד, בדיקות מעבדה (הכוללות לרוב אפיון מכני של דגמים, חשיפה לתנאי סביבה מייצגים, זיהוי הרכב, מיקרוסקופיה ועוד) ולעתים גם ביקור באתר, עפ"י העיקרון Go See.

בגמר העבודה מועבר דו"ח טכני מפורט. לבקשת הלקוח, הדו"ח יכול לשמש בבית משפט כחוות דעת של מומחה, במקרים של ייצוג צד, בוררות או גישור.

להלן מספר דוגמאות של חקרי כשל שבוצעו:

  • שחיקה מוגברת בבלמים של כלי תחבורתי
  • פריצת צינור PEX במערכת ביתית
  • סדקים בצנרת מים חמים מ- PP
  • קילוף הדפסה צבעונית ע"ג אריזות מזון
  • דליפה במחבר PE ("מופה") מולחם בצנרת מים
  • סדקים ברכיב אופטי של מערכת צבאית
  • התנפחות צינורית PU המוחדרת לקיבה
  • כשל אדהזיבי: הדבקה לקויה בין תשתיות שונות או בהלחמות חום ותדר
  • התיישנות מואצת של מוצרים, הערכת אורך חיים (Life Cycle Analysis)